top of page

Privacy Policy

Privacy Policy en Cookie Policy BTL website – Overeenkomst tussen gebruiker en BTL nv

 

Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens

Lees de “Privacy statement policy” voor informatie met betrekking tot het verzamelen en gebruik van uw gegevens.

Klantmaatschap, wachtwoord en veiligheid

 

Als een bepaalde BTL website dienst vereist dat u een account opent, dient u het registratieproces te voltooien door actuele, volledige en nauwkeurige gegevens te verstrekken zoals deze worden gevraagd in het toepasselijke registratieformulier. Vervolgens worden u een gebruikersnaam en wachtwoord toegewezen. U bent geheel verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. U bent bovendien geheel verantwoordelijk voor alle activiteiten die op uw account plaatsvinden. U stemt ermee in BTL onmiddellijk te waarschuwen bij onrechtmatig gebruik van uw account of een andere inbreuk op de veiligheid. BTL is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u zou kunnen ondervinden als gevolg van het feit dat derden met of zonder uw wetenschap uw wachtwoord of account gebruiken. U kunt echter aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door BTL of een andere partij als gevolg van het feit dat derden uw wachtwoord of account gebruiken. U mag nooit de account van een ander gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van de accounthouder.

 

Wijziging van deze bepalingen

 

BTL behoudt zich het recht voor om de bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen waaronder de diensten worden aangeboden te wijzigingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de vergoeding voor het gebruik van de diensten. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig opnieuw bekijken van deze bepalingen, voorwaarden en aanvullende voorwaarden die zijn vermeld op de website. Indien u het gebruik van de diensten voortzet, geeft u hiermee aan in te stemmen met deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen.

 

Links naar sites van derden

 

De BTL website kan links bevatten naar websites van derden (“Linked Sites”). BTL heeft geen zeggenschap over dergelijke Linked Sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Linked Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Linked Site, dan wel updates of wijzigingen van een Linked Site. BTL is niet verantwoordelijk voor een webcasting of andere vorm van verzending vanaf een Linked Site, en BTL is evenmin verantwoordelijk voor het niet naar behoren functioneren van een Linked Site. BTL verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak. Het feit dat BTL deze links opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van BTL van de betreffende site, noch enige connectie met de exploitanten ervan. U bent verantwoordelijk voor het lezen en naleven van de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden die op de Linked Sites staan vermeld. Alle transacties met derden (inclusief adverteerders) binnen BTL of deelnamen aan promotionele activiteiten, inclusief levering en betaling voor goederen en diensten en andere bepalingen, voorwaarden, garanties of toezeggingen die verband houden met deze transacties of promotionele activiteiten, hebben alleen betrekking op u en de adverteerder of een andere derde partij. BTL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig onderdeel van deze transacties of promotionele activiteiten.

 

Privacyverklaring

 

BTL nv draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar website. Alle gegevens die u op onze site ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld en dienen enkel om u een betere service te garanderen. Alle gegevens worden in een bestand opgenomen door BTL nv, teneinde u te kunnen informeren over onze activiteiten. Overeenkomstig de wet van 8/12/1992, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u door middel van een eenvoudige aanvraag uw gegevens inkijken, corrigeren of laten verwijderen. Uw gegevens worden niet doorverkocht aan derde partijen en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden anders dan de werkzaamheden van BTL nv.

 

Gebruik van cookies

 

Een cookie is een tekstbestand dat op de harde schijf van de computer wordt geplaatst via een server voor webpagina’s. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of om de computer te besmetten met een virus. Cookies worden je persoonlijk toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein waarin de cookie werd toegewezen

bottom of page